Đăng Ký Sử Dụng Chương Trình Khai Báo Tạm Trú Cho Ngưới Nước Ngoài Qua Internet

08:29:49 26-06-2016 277 lượt xem 1 sao1 sao1 sao1 sao1 sao (Bạn đánh giá bài viết này mấy sao?)

I. Thủ tục đăng ký:

1. Đơn đề nghị (theo mẫu do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ban hành, có thể tải về tại địa chỉ http://xnc.catphcm.bocongan.gov.vn/)

2. Bản phô tô Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập doanh nghiệp.

* Hồ sơ đề nghị gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp tài khoản người sử dụng và hướng dẫn cho CSLT thực hiện KBTT của NNN tại CSLT theo quy định./.

Bình luận

Đăng Ký Sử Dụng Chương Trình Khai Báo Tạm Trú Cho Ngưới Nước Ngoài Qua Internet Trường Hồng | Tổ chức tour du lịch tốt nhất Việt Nam Đăng Ký Sử Dụng Chương Trình Khai Báo Tạm Trú Cho Ngưới Nước Ngoài Qua Internet Trường Hồng | Tổ chức tour du lịch tốt nhất Việt Nam Đăng Ký Sử Dụng Chương Trình Khai Báo Tạm Trú Cho Ngưới Nước Ngoài Qua Internet, Trường Hồng | Chuyên tour trong nước, du lịch Trung Quốc, du lịch Đài Loan, du lịch Hàn Quốc, du lịch Nhật Bản trên Bình chọn